ข้อแนะนำในการทำความสะอาด

ข้อแนะนำในการทำความสะอาดและดูแลงานหลังประกอบติดตั้ง

  • ควรดูแล ตรวจสอบสภาพของโครงอลูมิเนียม ประตู หน้าต่างและทำความสะอาดเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  • ควรทำความสะอาดให้ถี่ขึ้นหากอาคารตั้งอยู่บริเวณสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่น ไอระเหยหรือได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม
  • ควรทำความสะอาดผิวงานด้วยผ้านุ่มที่ชุบด้วยน้ำสะอาดเย็นหรือที่อุณหภูมิห้องและมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่ปานกลางหรือเป็นด่างเล็กน้อย เพื่อกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เกาะบนพื้นผิว
  • ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกรดหรือด่างอย่างสูงในการทำความสะอาดเพราะจะไปทำลายชั้นสีที่เคลือบบนชิ้นงานได้
  • ห้ามใช้แปรงหรือผ้าหยาบในการทำความสะอาดและไม่ควรกดเช็ดหรือถูแรงจนเกินไป
  • กรณีคราบที่เกิดจากน้ำมัน กาว ซิลิโคน หรือเทปกาว  เราสามารถทำความสะอาดด้วย naptha hydrocarbons ที่ไม่มี aromatic compounds   แต่ควรทดสอบกับบริเวณเล็กๆก่อนเพื่อความแน่ใจว่าผิวชิ้นงานไม่เสียหายหรือเสื่อมสภาพ
  • หลังการเช็ดทำความสะอาด ควรใช้น้ำเย็นสะอาดล้างที่ผิวชิ้นงานทันทีทุกครั้ง