TYPES OF COATINGSSUPERIOR FLUORO POLYMERSUPERDURABLE POLYESTERHIGH DURABLE EXTERIOR POLYESTERARCHITECTURAL EXTERIOR POLYESTEREXTERIOR POLYESTERHYBRID POLYESTER EPOXYHYBRID LOWCURE POLYESTER EPOXYEPOXY
ประเภทงานCORNEL Series PFCORNEL Series PS/NSCORNEL Series PDCORNEL Series PA/NACORNEL Series PE/NECORNEL Series HBCORNEL Series HLCORNEL Series EP
งานตกแต่ง ภายนอกอาคาร
เฟอร์นิเจอร์โลหะ (ในอาคาร)
เฟอร์นิเจอร์โลหะ (นอกอาคาร)
เครื่องใช้ในบ้าน สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศ
โคมไฟ
ลวดตาข่ายตะแกรง
ชั้นวางของ
วงกบประตู/หน้าต่าง
ตู้ไปรษณีย์, โทรศัพท์
เครื่องซักผ้า
ชั้นวางของ
เตาแก๊ส
จักรยาน, มอเตอร์ไซด์
ตู้เย็นและตู้แช่
เครื่องตัดหญ้า
รางน้ำฝน
ท่อเหล็กฝังใต้ดิน
เหล็กก่อสร้าง
เครื่องมือ
เครื่องจักรและอะไหล่
วาล์วและปั้มน้ำ
เครื่องมือเกษตร
ชิ้นส่วนรถยนต์ภายนอก
ชิ้นส่วนรถยนต์ภายใน