แนวทางการเตรียมผิวชิ้นงานสำหรับสีผง

อลูมิเนียม    การโครเมทเหลือง

1. ทำความสะอาด 5.0 – 10.0 นาที อุณหภูมิ 60°C- 70°C    
2. ล้างน้ำ 1.0 – 2.0 นาที อุณหภูมิห้อง
3. การกัดผิว 0.5 – 1.0 นาที อุณหภูมิ 60°C
4. ล้างน้ำ 1.0 – 2.0 นาที อุณหภูมิห้อง
5. Deoxidizing 0.5 – 1.0 นาที อุณหภูมิห้อง
6. ล้างน้ำ 1.0 – 2.0 นาที อุณหภูมิห้อง
7. โครเมทเหลือง 1.0 – 2.0 นาที อุณหภูมิ 20°C
8. ล้างน้ำ 1.0 – 2.0 นาที อุณหภูมิห้อง
9. ล้างน้ำ DI 0.5 นาที อุณหภูมิ 40°C- 50°C

ข้อเสนอแนะ

  • นํ้าหนักการ coat ควรอยู่ระหว่าง 30-100 มิลลิกรัม ต่อตารางฟุต
  • การเป่าแห้ง (Dry-off) อาจเข้าเตาอบแห้งด้วยอุณหภูมิ 90 °C
  • การกัดผิว (etching) จะช่วยขจัดคราบสนิมขาวได้ดีกว่าการ degrease
  • อาจแตกต่างตามชนิดของน้ำยาและชิ้นงาน

 

อลูมิเนียม    การโครเมทเขียว

1. ทำความสะอาด 5.0 – 10.0 นาที อุณหภูมิ 60°C- 70°C 
2. ล้างน้ำ 1.0 – 2.0 นาที อุณหภูมิห้อง
3. การกัดผิว 0.5 – 1.0 นาที อุณหภูมิ 60°C 
4. ล้างน้ำ 1.0 – 2.0 นาที อุณหภูมิห้อง
5. Deoxidizing 0.5 – 1.0 นาที อุณหภูมิห้อง
6. ล้างน้ำ 1.0 – 2.0 นาที อุณหภูมิห้อง
7. โครเมทเขียว 1.0 – 2.0 นาที อุณหภูมิ 20°C
8. ล้างน้ำ 1.0 – 2.0 นาที อุณหภูมิห้อง
9. ล้างน้ำ DI 0.5 นาที อุณหภูมิ 40°C- 50°C

ข้อเสนอแนะ

  • นํ้าหนักการ coat ควรอยู่ระหว่าง 30-250 มิลลิกรัม ต่อตารางฟุต

 

Galvanized steel การโครเมทใส

1. ทำความสะอาด 5.0 – 10.0 นาที อุณหภูมิ 60°C- 70°C 
2. ล้างน้ำ 1.0 – 2.0 นาที อุณหภูมิห้อง
3. การกัดผิว 0.5 – 1.0 นาที อุณหภูมิห้อง
4. ล้างน้ำ 1.0 – 2.0 นาที อุณหภูมิห้อง
5. Deoxidizing 0.5 – 1.0 นาที อุณหภูมิห้อง
6. ล้างน้ำ 1.0 – 2.0 นาที อุณหภูมิห้อง
7. โครเมทใส 1.0 – 2.0 นาที อุณหภูมิ 20°C
8. ล้างน้ำ 1.0 – 2.0 นาที อุณหภูมิห้อง
9. ล้างน้ำ DI 0.5 นาที อุณหภูมิ 40°C- 50°C

ข้อเสนอแนะ

  • Galvanized steel ต้องการเตรียมผิวชนิดโครเมท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโครเมทชนิดใสจะให้ผลดีที่สุด

 

หมายเหตุ 

  • สำหรับ steel ทั่วไป การเตรียมผิวชนิด ซิงค์ฟอสเฟต (Zine phosphate) หรือ ไอรอนฟอสเฟต (Iron phosphate) เป็นวิธีการที่เหมาะสม
  • ซิงค์ฟอสเฟต (Zinc phosphate) ส่วนมากจะใช้กับชิ้นส่วนรถยนต์ และงานสถาปัตยกรรรม