นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท คอร์เนลโพลิเมอร์ จำกัด  (“เรา”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้งาน”) และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ใช้งานว่าข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับเราผ่านเว็บไซต์ของเรา จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมตามนโยบายการใช้คุกกี้ ดังนี้

 

การใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่เราจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เราอาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้หลายประเภทซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงตามที่ระบุในรายการต่อไปนี้

ประเภทของคุกกี้ วัตถุประสงค์
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์เพื่อความปลอดภัย ความง่ายในการใช้งานและความสมบูรณ์ของฟังค์ชันการใช้งาน พื้นฐาน ทั้งนี้ การจัดวางคุกกี้ประเภทนี้ลงในอุปกรณ์ของท่านจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด
คุกกี้ประสิทธิภาพ
(Performance Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ทำให้เราสามารถนับจำนวนและแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจง ทำให้เราสามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่อาจทราบ และติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
(Targeting Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บไซต์และลิ้งก์ที่ท่านเข้าชม เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงให้เว็บไซต์เหมาะสมต่อความสนใจของท่านมากขึ้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
(Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้ และจดจำว่าท่านเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

 

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

ในบางกรณี เราอาจใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร และเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของท่านให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจมีการติดตามหลายสิ่ง เช่น ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไปได้

 

การปิดหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้ใช้งานสามารถปิดหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ โดยการใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org)

อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

 

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของเรา

 

01.06.2565