บริษัท คอร์เนลโพลิเมอร์ จำกัด

548 หมู่ 4 ซอย 9 ถนนพัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280 
โทร : +66 2 323 0812-3, +66 2 709 6717-9
แฟกซ์ : +66 2 323 0895

บริษัท คอร์เนลโพลิเมอร์ จำกัด
(สำนักงานขายและการตลาด-กรุงเทพ)

402 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 18 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม 10310
โทร : +66 2 691 6274-6 , +66 2 691 6818-9
แฟกซ์ : +66 2 691 2225

สอบถามข้อมูล

โทร : +66 2 691 6274-6 
Email : marketing@cornelpolymer.com