สีผงคืออะไร

สีผงมีลักษณะเป็นผง และจะเกิดการหลอมตัวเป็นฟิล์มสีเคลือบบนชิ้นงานเมื่อเข้าเตาอบ ส่วนประกอบของสีผงได้แก่ เรซิน (Resin) สาร Curing agent สารเติมแต่ง (Additive) และแม่สี (Pigment) เป็นต้น

ประเภทของสีผงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

สีผงประเภทเทอร์โมเซตติ้ง (Thermosetting powder coatings) เป็นสีผงชนิดที่จะเกิดปฏิกิริยา cross link ก็ต่อเมื่อได้รับการอบที่เวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมจนกลายเป็นฟิล์มสีที่มีคุณภาพและคุณสมบัติตามการใช้งาน และจะเกิดการ cross link ได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้โครงสร้างของโพลิเมอร์ชนิดนี้จะไม่หลอมตัวอีกแม้ได้รับการอบที่อุณหภูมิสูง โดยทั่วไปสีผงประเภทเทอร์โมเซตติ้งจะมีส่วนผสมของเรซินประเภท อีพ็อกซี (epoxy) โพลิเอสเทอร์ (polyester) หรือ อะคิลิก (acrylic)
สีผงประเภทเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic powder coatings) เป็นสีผงชนิดที่ไม่เกิดปฏิกิริยา cross link แต่จะเป็นการหลอมเหลวเมื่อเข้าเตาอบและฟิล์มจะแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลงและสามารถหลอมตัวซ้ำได้หากได้รับความร้อนที่สูงขึ้น สีผงประเภทเทอร์โมพลาสติกนี้จะมีส่วนผสมของเรซินประเภท โพลิเอทธิลิน (Polyethylene) โพลิโพรพิลิน (Polypropylene) ไนลอน (Nylon) โพลิไวนิล คลอไรด์ (Polyvinyl chloride) โพลิเอสเทอร์ (Polyester) และโพลิไวนิลลิดีน ฟลูออไรด์/ฟลูออโรคาร์บอน (Polyvinyledene flurides/fluorocarbons) เป็นต้น

 

ทำไมต้องเป็นสีผง
สีผงมีคุณสมบัติพิเศษที่ดีกว่าสีอบน้ำมันดังนี้

  • ใช้งานง่าย เพราะไม่มีทินเนอร์เป็นส่วนผสม จึงไม่ต้องมีการผสมหรือปรับสัดส่วนใดๆ ก่อนการใช้งาน
  • ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ม ไม่มีไอระเหย VOC จากการใช้งาน
  • ทนทานต่อการใช้งานและต่อสภาพอากาศได้ดี
  • ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • ทำความสะอาดห้องพ่นสีได้ง่าย
  • ใช้สีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถหมุนเวียนนำสีที่ไม่เกาะชิ้นงานกลับมาใช้ได้อีก โดยอัตราการสิ้นเปลืองสีสามารถทำได้น้อยกว่า 5%

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานต้องระมัดระวังการปนเปื้อน (contamination) เมื่อต้องการเปลี่ยนเฉดสี ผู้ใช้งานจำเป็นต้องทำความสะอาดให้ทั่วถึงทั้งอุปกรณ์ปืนพ่นสี (application equipment) ตู้พ่นสี (spraybooth) และตู้เก็บสี (recovery unit) เป็นต้น
สีผงสามารถนำไปใช้เคลือบบนชิ้นงานที่เป็นโลหะ พลาสติก ไม้และแก้ว โดยเลือกใช้สีผงชนิด low cure หรือชนิดที่มีอุณหภูมิในการอบต่ำที่ไม่ทำให้ชิ้นงานเกิดการเสียรูปหรือบิดรูปไป ผลิตภัณฑ์จากสีผงทั้งภายนอก exterior และภายใน interior มีอยู่ในหลายอุตสาหกรรม เช่น เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โลหะทั่วไป เครื่องจักรและอะไหล่ โคมไฟ ชั้นวางของ โต๊ะคอมพิวเตอร์ กล่องเครื่องมือ เครื่องมือทางการแพทย์ เตาปิ้งบาร์บีคิว ตู้ครัว อุปกรณ์รถยนต์ อะลูมีเนียมขึ้นรูปและแผ่น อุปกรณ์เสริมแรงคอนกรีต วาล์วและส่วนประกอบของท่อ เป็นต้น