บริษัท คอร์เนลโพลิเมอร์ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการผลิตและให้บริการสีผงที่มีคุณภาพต่อลูกค้า

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและผลิตสีผงที่มีคุณภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้บริการรวดเร็วและตรงต่อเวลา นอกจากนี้สีผงของบริษัทฯ สามารถใช้งานได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า สีผงของบริษัทคอร์เนลโพลิเมอร์สามารถนำไปใช้ผลิตชิ้นงานหลากหลายชนิด ดังนี้

  • สถาปัตยกรรม
  • โครงสร้างเหล็ก
  • เฟอร์นิเจอร์
  • ยานยนต์
  • อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์
  • เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • เครื่องจักร