บริษัท คอร์เนลโพลิเมอร์ จำกัด

เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตสีผงชั้นนำของประเทศ

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 บนเนื้อที่ 12 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู รวมถึงสำนักงานขายในกรุงเทพฯ ในช่วงต้นทางบริษัทฯได้รับความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสูตรเคมีภัณฑ์สีผงจากบริษัท ไทเกอร์โคทติ้ง จำกัด ประเทศออสเตรีย

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สีผงขึ้นอีกหลายชนิดที่เหมาะกับการใช้งานทั้งด้านอาคารสถาปัตยกรรมภายนอกที่มีคุณสมบัติทนทานสูงผ่านมาตรฐาน AAMA 2605 รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานเหล็ก ไม้และพลาสติก และด้วยทีมงานวิจัยพัฒนากับการควบคุมคุณภาพการผลิตในทุกขั้นตอนอย่างรัดกุมและได้มาตรฐานยุโรป บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสีผงคุณภาพสูงและการบริการที่รวดเร็วตามความต้องการ

 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรนานาชาติเช่น ISO 9001 จาก BUREAU VERITAS, QUALICOAT P-1569 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, AAMA 2603 และ 2604 รวมถึงการทดสอบ Florida Test ที่รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนได้รับการรับรองการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (GREEN INDUSTRY LEVEL 3) จากกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทฯยังได้รับรางวัลการอนุรักษ์พลังงาน (TEM award) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และได้ผ่านการประเมินการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยระดับ GOLD จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น

Company Vision 

คุณภาพตามมาตรฐานสากล

บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยได้มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย การทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน DIN, ASTM, ISO และมาตรฐานอื่นๆ รวมถึงทางบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน QUALICOAT และ AAMA เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์สีผงที่มีคุณภาพสูงสุด

การให้บริการรวดเร็วและตรงต่อเวลา

การให้บริการขนส่งเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้บริการขนส่งรวดเร็วและตรงต่อเวลา พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้มีทีมงานบริการที่มีประสบการณ์เพื่อให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เกี่ยวกับสีผง ไม่ว่าจะเป็นชนิดของสีผง ลักษณะการพ่นชิ้นงาน การเตรียมผิวชิ้นงานและการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย

ประหยัดและคุ้มค่า

เพราะว่าสีผงของคอร์เนล (CORNEL) มีค่าความถ่วงจำเพาะในช่วง 1.3-1.7 กรัมต่อลูกบาศก์เซนต์ ทำให้สามารถพ่นได้พื้นที่มากกว่าต่อน้ำหนักในการพ่นสีเพียงครั้งเดียว จึงทำให้สีผงของบริษัทมีความประหยัด และคุ้มค่ามากกว่าเมื่อเทียบกันกิโลกรัมต่อกิโลกรัม และบริษัทมีสีผงประเภทประหยัดพลังงาน (Low Cure) ซึ่งสามารถลดเวลาหรืออุณหภูมิการอบลงได้