กระบวนการผลิตสีผง

กระบวนการผลิตเริ่มจากการผสมและหลอม melt mixing วัตถุดิบเข้าด้วยกันโดยใช้เครื่อง extruder หรือ compounder หลังจากนั้นวัตถุดิบดังกล่าวจะถูกทำการรีดให้เป็นแผ่น ทำให้เย็นและถูกบดเพื่อปรับขนาดให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานต่อไป ขั้นตอนที่สำคัญมีดังนี้

(a) Premixing
ทำการปั่นผสมวัตถุดิบเข้าด้วยกันก่อนเข้าเครื่อง extruder โดยทำการชั่งวัตถุดิบทั้งหมดเข้าด้วยกันและผสมเป็นเนื้อเดียวกันตามเฉดสีและสเปคที่ต้องการ

(b) Extrusion
เป็นขั้นตอนในการผสมและหลอม melt mixing วัตถุดิบในขั้นตอนก่อนโดยผ่านเครื่อง extruder ที่มีการควบคุมอัตราเร็วและอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการกระจายตัว dispersion ของส่วนผสมให้สูงที่สุดในระยะเวลาจำกัด ส่วนผสมที่ผ่านเครื่อง extruder แล้วนั้นจะถูกทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วโดยผ่านลูกกลิ้งหล่อเย็น เกิดเป็นแผ่นบางๆ จากนั้นแผ่นบางนี้จะถูกทำให้เป็นแผ่น chip

(c) Grinding
แผ่น chip จะถูกป้อนเข้าเครื่องบด (grinding mill) ที่ประกอบไปด้วย rotor, classifiers และ cyclone ผงสีที่ได้มาจะเป็นสีผงที่มี particle size ที่เหมาะสำหรับการใช้งาน